Պատմություն

Մենք պարտավորվում ենք գործել էթիկական և թափանցիկ եղանակով ՝ աջակցելով մեր համայնքներին և օգնելով ձևավորել կայուն սպառում ՝ պահպանելու համար սակավ ռեսուրսներ ապագա սերունդների համար:

ՄԵՐ ԳԼՈԲԱԼ ՊԱՏՄՈԹՅԱՆ TԱՄԱՆԱԿԸ

History