Մեզոթերապիայի լուծում

Մեզոթերապիան ոչ ինվազիվ ոչ վիրաբուժական տեխնիկա է, որն օգտագործում է դեղորայքային և հոմեոպաթիկ պատրաստուկների, բույսերի քաղվածքների, վիտամինների և այլ բաղադրիչների միկրո ներարկումներ ենթամաշկային ճարպի մեջ: Մեզոթերապիայի ներարկումները, ենթադրաբար, ուղղված են ճարպային ճարպային բջիջներին, ըստ երևույթին, ճարպային բջիջների մոտ առաջացնելով լիպոլիզ, պատռում և բջիջների մահ: